Hakkımızda


DEĞERLERİMİZ

MÜŞTERİ ANLAYIŞI

Biz Moda Yatak ailesi olarak; ‘’dürüst, güvenilir, gizli kapaklı bir yönü olmayan tarzda, ‘Açık Kitap Yaklaşımı’ ile ilişkiler kurarak, müşteri ile aynı derecede sorumluluk hissedip; tutarlı, doğru, istikrarlı ve sürekli geribildirimlerle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutan bir anlayışta iş yapmak’’ ilkesini temel prensiplerimiz olarak addettik.

TAKIM ÇALIŞMASI

Takım sinerjisi yaratmayı bilen, önsezilere ve sorumluluklara dayalı, kararlı, yenilikçi, bütünlükçü, sürekli destekleyen, her türlü riske duyarlı, sorun ve engellere meydan okuyabilen, aynı zamanda başarıyı da paylaşan bir yaklaşımda çalışmak ve üretmek.

SAMİMİ İLETİŞİM

Güvenilir, girişimci, hızlı geribildirim yapabilen, sürekli destekleyici, çözüm odaklı yaklaşan ve sözünün eri bir anlayışla iletişim kurmak.

ZAMANINDA TESLİM

İlerlemeyi aktif tutan, anında aksiyon alabilen, inisiyatif kullanabilen, firma itibarını ve müşteri memnuniyetini şiar edinmiş tutarlı bir yaklaşımla işleri teslim etmek

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yatak, Mobilya ve Aksesuarları konularında bilgi birikimine, uluslararası iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren hep modayı takip ederek kaliteli, ergonomik ve çevreye saygılı üretim yaparak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektirSOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk Bilinci;

Günümüzde yaşam koşullarının geldiği noktada sosyal refahın korunması adına kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çevre, sağlık, eğitim, ekonomi gibi temel yaşamsal olgulara dair gösterilen kurumsal duyarlılıklar, toplumsal refah seviyesinin artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

Çevresel Bilinç;

Moda Yatak, çevre konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Tüm üretim ağında çevresel atığa, fiziksel veya kimyasal kirliliğe yol açabilecek tüm unsurları önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Moda Yatak, sağlıklı toplumlar için mutlaka temiz bir çevre gerektiğine inanmaktadır.

Eğitim Bilinci;

Sağlıklı bir toplum için eğitimi de olmazsa olmaz olarak gören Moda Yatak, bilinçli toplumların iyi eğitimli gençler tarafından oluşturulacağına inanmakta, katkıda bulunduğu bireysel desteklerle de gençlerin iyi eğitim alması için gerekli duyarlılığı göstermektedir. Kurulduğu günden bugüne sosyal sorumluluk çalışmalarını titizlikle sürdüren Moda Yatak, bu alandaki faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.